Projekter

EU - Alles adgang til kultur!

Based on the idea that culture is a fundamental right, the project focuses on how partners resort to culture as a factor of empowerment and citizenship for vulnerable people. 

Klaverfabrikken deltager under Grundtvigs Læringsprogrammer i Europæisk projekt, sammen med deltagere fra Italien, Belgien, Finland og Frankrig.

Projektet startede i efteråret 2012 og afsluttes i efterår 2014.

Første møde i projektet fandt sted i januar 2013 i  Klaverfabrikken, hvor 24 deltagere i en uge holdt møder, sang, grinede dansede og lavede mad sammen.

Den samlede gruppe enedes om at arbejde videre udfra følgende temaer:

1.  How to motivate people to participate in culturel activiies? and how to keep up the motivation.

2. Interaction between social- and culturel organisations.

3. Evaluations.

4. Political lobby.

We want to vork with tools and best practice in every object.

Følgende møder skal afholdes:

Belgien februar 2014.

Italien juni 2014

 yderligere information : Birgit Rømer 2964 8724

 

Besøg i Marseille - europæisk kulturby 2013.

Povl, Anita og Birgit var i Marseille og omegn fra d. 25. til 29.6. Den franske gruppe havde planlagt spændende studiebesøg på en række socale og kulturelle institutioner.

Povl havde lejlighed til at se hvordan biblioteket arrangerede forskellige aktiviteter, oplæsning, kunstprojekter og en flot boggiraf står midt på Cannabiéren og inspirerer folk til at bytte,læse og låne bøger. Anita besøgte bl.a. et psykiatrisk hospital i Aix-en-provence hvor kunstnerisk udfoldelse var et væsentligt element i det terapeutiske arbejde. Birgit var gæst hos en kvinde fra Commorerne, som på grund af manglende opholdstilladelse var på et projekt i en forening kaldet LOGISOL. Vi lavede mad sammen og deltog senere i en "bla. bla. thé", sammen med øvrige EU deltagere og andre kvinder i Projektet. 

Besøg i Helsinki - d. 18. til 23.11 2013.

Deltagere Eva Myhre, Anette Andersen, Jytte Helle og BIrgit Rømer.  

Besøg i Bruxelle d. 24. 25 og 26. februar.

Deltagere Annette Andersen og Birgit Rømer.

Besøg i Pisa og Firenze 3. til 7. juni.

Deltagere Eva Myhre, Dorrit Samathi, Annette Andersen og Line Shakoor.

Link til fælles resultater http://culture-et-inclusion-sociale.eu/danmark/

Livslang Læring